vormings- & onderzoekscentrum
              
info@opvoeding.be           
                   info@knows.ac

 

 

 

E-magazine Ontwikkeling & Begeleiding

Het E-magazine Ontwikkeling & Begeleiding op www.opvoeding.be biedt ondersteunende opvoedingsinformatie. Dit gebeurt in de vorm van een thematische interactieve methodische e-magazine gericht op opvoeders (ouders, leerkrachten en hulpverleners) en jongeren.  Het bijzondere hierbij is dat het zich richt naar jongeren en volwassenen als twee gelijkwaardige partners en actieve ‘agens’ in het ontwikkelings- en opvoedingsgebeuren. Het magazine is vrij toegankelijk op het Internet. Het magazine tracht recente wetenschappelijke psycho-pedagogische inzichten en methodieken te vertalen naar concrete gezins- en schoolcontexten toe. In het bijzonder is er aandacht voor het informatieverwerkings-, neurowetenschappelijk en schema-paradigma. Het is een initiatief van het vormings- en onderzoekscentrum Psychcom-Research vzw te Hove.

 

Reeds 700 specifieke themanummers over ontwikkeling en opvoeding zijn zo beschikbaar. Zie databank. Ze zijn origineel voor Internet ontwikkeld en tegelijk in foldervorm verkrijgbaar. Zie modelafdruk folders. Een bijzonder deel van deze themanummers is gericht op sociaal-emotionele begeleiding in schoolverband voor leerkrachten en leerlingen. Zie prezi voor ouders en hulpverleners en prezi voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders.  Heel vernieuwend zijn themanummers rond de referentieel & schema denk- en werkmodellen, die erg aansluitend zijn bij de actuele identiteitsvraagstelling en er een wetenschappelijke onderbouw aan geven. 

 

Het e-magazine heeft als voornaamste doelstelling recente waardevolle wetenschappelijke psycho-pedagogische inzichten en methoden ter beschikking te stellen voor een ruim doelpubliek. Slechts een deel van deze inzichten en methoden zijn in de opvoedingspraktijk terug te vinden. Veelal wordt teruggevallen op telkens dezelfde benaderingswijzen. Het e-magazine tracht deze leemte te vullen. Zo kunnen waardevolle wetenschappelijke competentie-bevorderende mogelijkheden beschikbaar gesteld en kan er wellicht preventief gerichter en met meer succes op concrete situaties in opvoeding en ontwikkeling ingespeeld worden.  Het is hierbij niet zozeer de bedoeling opvoeders en jongeren tot verandering te brengen, maar hun beschikbare mogelijkheden uit te breiden.  Zie korte video-voorstelling E-magazine Ontwikkeling & Begeleiding.

 

Om het e-magazine te bekijken moet veelal de shockwave-player van adobe gedownload worden die zich automatisch meldt. Adobe Shockwave ® Player-software wordt in universitaire omgevingen gebruikt voor het maken en publiceren van eLearning-cursussen en -toepassingen voor het web en laat toe te werken met interactieve inhoud. Om te weten hoe u de player best kan installeren, kan u kijken op deze prezi-presentatie.  Bij de derde slide zit een video die toont hoe u eenvoudig kan tewerk gaan om de player te downloaden. Een korte instructie vindt u hier. De opvoedingsactualiteit op opvoeding.brussels kan u zo volgen zonder player te downloaden.

 

Rond deze online opvoedingsinformatie en erin behandelde thema’s zijn vorming mogelijk, zoals een voorstelling, lezing of workshop.

 

 

 

KNOWS App ‘Kennismaken met Online Wetenschappelijke Nieuwsbronnen’

 

 

KNOWS brengt u direct in contact met niet minder dan 10 000 wetenschappelijke nieuwsbronnen online, elk met hun eigen uitgebreide zoekfunctie. Online nieuwsbronnen zijn hierbij complementair aan online informatiebronnen, zoals van wetenschappelijke tijdschriften. Ze doet dit bij middel van een online vormingsapp 'Kennismaken met Online Wetenschappelijke Nieuwsbronnen' die u zelfstandig kan doornemen met zo gewenst de nodige e-mail support. KNOWS is in het bijzonder georiënteerd op de hulpverlenings- & zorgsector. Alle waardevolle wetenschappelijke nieuwsbronnen op het internet werden gegroepeerd samengebracht op één platform, zoals van wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksinstituten en universiteiten.

 

 

KNOWS brengt u zo onmiddellijk tot bij wetenschappelijke onderzoeksontwikkelingen van voor u relevante disciplines en onderwerpen. Bijvoorbeeld, op vlak van psychologie, (ortho)pedagogie, neurowetenschappen of sociale wetenschappen. Of de stand van zaken in het onderzoek naar autisme, inclusie, depressie, agressie, enzomeer.

 

 

Vanaf nu krijgt u als het ware in één adem toegang tot alle wetenschappelijke ontwikkelingen.  Bent u geïnteresseerd, kijk dan eens naar volgende prezi of powerpoint presentatie over KNOWS, of kijk naar een korte video-animatie of video-voorstelling.

 

 

Wil u met KNOWS nader kennismaken, dan kan u dit door op www.knows.ac testers in te geven als gebruikersnaam en tests als wachtwoord. De database is tijdelijk opengesteld voor iedereen. KNOWS past ook uitstekend in een vormingsmoment, ook gewoon ter kennismaking met wetenschappelijke nieuwsbronnen zinvol. KNOWS is gemakkelijk toegankelijk zonder enige voorkennis. 

 


Referentieel denk- & werkmodel

 

 

Zegt het referentieel denk- & werkmodel u reeds wat ? Stilaan doet het zijn intrede in de hulpverlenings- & zorgsector.

 

  
Dit denk- & werkmodel integreert vele van de bestaande denk- & werkmodellen door een stap verder te zetten.  Het doet dit door de bestaande modellen te systematiseren en onder te brengen in een groter duurzaam geheel met een eigen begrippenkader. Vooral inzicht brengen in aanwezige vaak problematische processen en een overstap weten maken naar meer gunstige processen is een van haar troeven. Het referentieel model is tegelijk proces-, handelings- & contextgericht.  

 

 

Het model vertoont affiniteiten met onder meer het in opgang zijnde schemadenk- & werkmodel, de actuele identiteitsvraagstelling en de evidence-based informatieverwerkingstheorie met neurowetenschappelijke roots. Om u enigszins te laten kennismaken met dit referentieel denk- & werkmodel plaatsten we enkele publicaties online die u hier vindt.   

 

 

Mocht het model u als hulp- of zorgverlener aanspreken en mocht u perspectieven zien voor de integratie van dit model in uw dagelijkse werking, dan kunnen we voor u hierrond vorming voorzien. Wilt u gewoon ter kennismaking eens een korte presentatie van een uur voor uw team of uw staf, dan kan dit tegen verplaatsingsvergoeding.  Een ruimte met witte muur of scherm volstaan. 

 

 

 

 

Klik aan voor korte video-animatie

Klik aan voor korte video-animatie

Klik aan voor korte video  -       animatie

vertaalt onderzoek in praktijk